วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          
>> สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการศึกษา ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ พนักงานของรัฐและเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคนไทยและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังนับว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนักอันสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลาย ประการด้วยกัน ผู้เขียนจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและอยากจะหาวิธีที่สามารถช่วยอีกทางหนึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นของคนไทย ดังนั้นจึงได้จัดทำบทความบทนี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล ช่วยในการพูดและสนทนาภาษาอังกฤษรวมทั้งสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
           เนื้อหาสาระที่นำเสนอประกอบไปด้วย คำและสำนวนภาษาอังกฤษที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ในอันที่จะสามารถนำไปใช้ในการพูดคุยกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจโดยรวบรวมมาจากแหล่งสื่อต่าง
           เนื้อหาที่นำเสนออยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ประกอบด้วยตัวอย่างของบทสนทนาที่จำเป็นในการสื่อสารเบื้องต้น ท่านสามารถฝึกฟังฝึกพูดตามคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมดังต่อไปนี้>>

1. บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
       มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการทักทายเมื่อพบกันตามปกติ การถามสารทุกข์-สุกดิบ และการทักทายเมื่อพบกันครั้งแรก เป็นต้น2. บทสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
     มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการขอใช้ความคิดเห็นของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ
      3. บทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
       มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งาน การตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

 


        ภาษาถือว่าเป็นวิชาทักษะ ด้วยเหตุนี้การเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาใดก็ตามจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วได้ เมื่อเรียนแล้วต้องนำไปใช้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ มิใช่เรียนไปแล้วไม่มีโอกาสใช้ พอนานๆ ไปก็ลืม และเมื่อถึงโอกาสที่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดายไ                                                                                          
        สุดท้ายขอฝากไว้ว่า PRACTICE MAKES PERFECT. การฝึกฝน(ทำบ่อยๆ)จึงจะทำให้เราเก่ง ขจัดความประหม่า ในการพูดและการสื่อสารและขอให้การสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณผู้อ่านทุกท่าน
       **********************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น